Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T11:30:34+01:00
64r n.e.- spalenie Rzymu przez Nerona
335r. p.n.e.- wybucha bunt który musi stłumić Aleksander Macedoński
313r - luty - edykt tolerancyjny Konstantyna proklamujący powszechną wolność religijną
-zwycięstwo Licyniusza nad Maximinusem.
381r- Chrześcijaństwo zostało uznane za religię panującą; religie pogańskie prześladowane.
-1 maja - w Konstantynopolu otwarty został II Sobór Ekumeniczny zwołany przez cesarza Teodozjusza Wielkiego, na którym rozwinięto Credo w odniesieniu do Ducha Świętego. Uznano, że wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę (Trójca Święta).
-Teodozjusz I Wielki powstrzymał Gotów na Wschodzie.
392r - 15 maja - frankoński wódz Arbogast skłonił do samobójstwa lub kazał zamordować cesarza Walentyniana II i uczynił marionetkowym cesarzem Eugeniusza
-cesarz rzymski Teodozjusz I zakazał wszelkich form religijnych innych niż chrześcijaństwo.

proszę :)
7 3 7