Proszę o szybkie rozwiązanie!!!!!!
potrzebuje wzory na jednostki:
-szybkości średniej
-wartości pędu ciała
-II i III zasady dynamiki
-wartości siły ciężkości
- pracy
-mocy
-energii potencjalnej grawitacji
-energii kinetycznej
-gęstości substancji
-I zasady termodynamiki
- ciepła potrzebnego do ogrzania ciała deltaT
-ciepła potrzebnego do stopienia ciała (bez zmiany temperatury)
-ciepła oddanego przez ciało krzepnące (bez zmiany temperatury)
-ciepła potrzebnego do zamiany cieczy w parę (bez zmiany temperatury)
-ciepła oddanego przez parę podczas skraplania ( bez zmiany temperatury)
-częstotliwości drgań
-okresu drgań wahadła
-długości fali
-ciśnienia
-ciśnienia hydrostatycznego

2

Odpowiedzi

2010-02-27T11:39:44+01:00
Szybkość średnia: v= s/t
II zasada dynamiki: a = Fw/m
Praca: W = Fs
W = U*I*t
moc: P = w/t
Energia Kinetyczna: Ek = mv²/2
Gęstość: p(ro) = m/V
Ciepło właściwe: Cw = Q/ delta m * T
Ciepło topnienia: L = Q/m
Ciepło parowania: R = Q/m
Częstotliwość: ƒ = I/T
2010-02-27T11:52:01+01:00
Częstotliwość drgań : f= 1/T i [f] = 1/s = 1 Hz ( herc)
ba falę : lambda = v/f