1. Na schemacie rysunku przedstawiono niektóre wymiary projektowanego domu.
a) jaka powinna być długość belki AB?
b) jaką długość powinien mieć słup Ac?
Wyniki podaj w zaokrągleniu do pełnych centymetrów.

2. Kanapka, gdy patrzeć na nią z góry, ma kształt trójkąta prostokątnego, w którym najmniejszy kąt 30^, a najkrótszy bok ma 5 cm. Kanapkę tę udało się podzielić na trzy części, tak że jedna z nich ma kształt trójkąta prostokątnego, druga - trójkąta równobocznego, a trzecia- rozwartokątnego. Sposób podziału przedstawiono na rysunku. Którą z tych części należy wybrać, aby mieć największy kawałek?


^ - znaczy stopni.
Na załączniku są rysunki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T16:36:41+01:00
A) x=0,5
2x= 1m
AB -= 2x1 + 2x2 = 16m + 1m = 17m
b) x=8m
2x = 16m
x (pierwiastka) z 3 - 8 (pierwiastka) z 3 = 8 * 1,732 ~~ (w przybliżeniu) 14m
16 4 16