Odpowiedzi

2010-02-27T11:55:33+01:00
Klasycyzm to prąd literacki, ktorego najwiekszy rozkwit przypada na XVII wiek we Francji, pozostałe kraje Europy pozostają pod jego wpływem przez wiek XVIII. Klasycyzm zakłada powrót do antyku wsparty racjonalizmem Kartezjuszowskim. Nurt ten uznawał za cel sztuki osiągnięcie doskonałości w realizacji piękna i prawdy jako zaakceptowanych przez rozum, trwałych i uniwersalnych wartości. Cel był osiągany przez imitację wzorów artystycznych utrwalonych w dziełach antycznych oraz przez imitację natury. Wyobrazni i uczuciu przeciwstawia klasycyzm rozum, przypisując mu podstawowa rolę w tworzeniu sztuki i formułowaniu ponadczasowych zasad.

WYMAGANIA KLASYCYZMU WOBEC LITERATURY:

- zachowanie zasady decorum(zgodnosc formy i tresci)
- prawdopodobienstwo
- harmonia i umiar
- przestrzeganie jednorodnosci estetycznej utworu czyli wykluczanie wystepowania w tekscie obok siebie np. tragizmu i komizmu
- jezyk jasny, aforystyczny, odwolujacy sie do wzorow retorycznych
- czystosc gatunkowa i stylistyczna

W Polsce klasycyzm byl głównym nurtem literackim oswiecenia formulujac program literatury zaangazowanej w spoleczno- kulturalne przemiany kraju nawiazujacym do tradycji polskiego renesansu. Głównym osrodkiem dzialalnosci przedstawicieli klasyzyzmu byla Warszawa pozniej takze puławski dwór Czartoryskich. Najwybitniejsi polscy klasycy oswieceniowi to Ignacy Krasicki, Stanisław Trembecki, Adam Naruszewicz, Franciszek Bohomolec i Franciszek Zabłocki.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T12:09:35+01:00
Klasycyzm w MUZYCE:

Okres klasycyzmu przypada od II połowę wieku XVII (data umowna: śmierć J. S. Bacha w 1750) do początków wieku XIX (około 1820-1830 - brak większych dat umownych: może być nią śmierć Beethovena w 1827). Muzyczny klasycyzm miał kilka cech wspólnych z klasycyzmem w innych dziedzinach sztuki. Rozwijał się głównie w Austrii, Niemczech i we Włoszech (są to obecne nazwy tych państw). Do tak zwanych "klasyków wiedeńskich" zaliczamy: Haydna i Mozarta i Beethovena. W tym okresie całkowicie ukształtowała się forma sonatowa.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm_w_muzyce <-- tutaj trochę więcej informacji (wiem jakie są opinie o Wikipedii ale sprawdziłem i hasło nie ma błędów a w dodatku są źródła na których podstawie to hasło pisano)