Uzupełnij równania oraz podaj nazwy substratów i produktów reakcji:
Na+CH3COOH=....+.....
Zn+.....=Zn(C2H5COO)2+H2
Al+......=Al(HCOO)3+.....
MgO+....=Mg(CH3COO)+H2O
Na2O+C2H5COOH=......+......
Ca(OH)2+......=Ca(HCOO)2+...
Al(OH)3+CH3COOH=....+....
NaOH+C3H7COOH=.....+....
Na2CO3+HCOOH=....+H2O+CO2
CaCO3+....=Ca(CH3COO)2+...+....

1

Odpowiedzi

2012-08-03T15:14:03+02:00

2Na + 2CH₃COOH ⇒ 2CH₃COONa + H₂

substraty: sód i kwas octowy (etanowy)

produkty: octan (metanian) sodu i wodór

 


Zn + 2C₂H₅COOH ⇒ Zn(C₂H₅COO)₂ + H₂

substraty: cynk i kwas propionowy (propanowy)

produkty: propionian (propanian) cynku i wodór

 


2Al + 6HCOOH ⇒ 2Al(HCOO)₃ + 3H₂

substraty: glin i kwas mrówkowy (metanowy)

produkty: mrówczan (metanian) glinu i wodór

 


MgO + 2CH₃COOH ⇒ Mg(CH₃COO)₂ + H₂O

substraty: tlenek magnezu i kwas octowy (etanowy)

produkty: octan (etanian) magnezu i woda

 


Na₂O + 2C₂H₅COOH ⇒ 2C₂H₅COONa + H₂O

substraty: tlenek sodu i kwas propionowy (propanowy)

produkty: propionian (propanian) sodu i woda

 


Ca(OH)₂ + 2HCOOH ⇒ Ca(HCOO)₂ + 2H₂O

substraty: wodorotlenek wapnia i kwas mrówkowy (metanowy)

produkty: mrówczan (metanian) wapnia i woda

 


Al(OH)₃ + 3CH₃COOH ⇒ (CH₃COO)₃Al + 3H₂O

substraty: wodorotlenek glinu i kwas octowy (etanowy)

produkty: octan (etanian) glinu i woda

 


NaOH + C₃H₇COOH ⇒ C₃H₇COONa + H₂O

substraty: wodorotlenek sodu i kwas masłowy (butanowy)

produkty: maślan (butanian) sodu i woda

 


Na₂CO₃ + 2HCOOH ⇒ 2HCOONa + H₂O + CO₂

substraty: węglan sodu i kwas mrówkowy (metanowy)

produkty: mrówczan (metanian) sodu, woda i dwutlenek węgla

 


CaCO₃ + 2CH₃COOH ⇒ Ca(CH₃COO)₂ + CO₂ + H₂O

substraty: węglan wapnia i kwas octowy (etanowy)

produkty: octan (etanian) wapnia, dwutlenek węgla i woda

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

5 4 5