Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T13:14:59+01:00
Kuria odnosi się nie tylko do jednego pojęcia.

-kuria, czyli religia: zespół kolegialnych urzędzników duchowych, instytucje zarządzające Kościołem na czele z biskupem, albo papieżem;
-Kuria Rzymska:organ, przez który papież sprawuje swoją władzę. Kuria składa się z dykasterii i innych urzędników, z których każdy ma swój zakres działania, co wiąże się z wielką odpowiedzialnością;
-kuria (architektura): budynek na Forum Romanum, przeznaczony do posiedzenia senatu w starożytnym Rzymie. Rzymski budynek powstał w VI w. p.n.e., został wybudowany za czaów króla Tulliusza Hostyliusza. Budynek spłonął, a został odbudowany za czasów Juliusza Cezara, podczas przebudowy forum, oraz po pożarze w 283 r. przez Dioklecjana.
-curia: (antyczny Rzym);
-system kurialny: polegający na dzieleniu wyborców na kurie, w zależności od majątku;
-Kuria: wieś w Rosyjskim Kraju Ałtajskim.

Mam nadzieję, że pomogłam
1 5 1