1). Uloz rownania reakcji, w ktorych wyniku otrzymasz weglan sodu i fosoran (V) wapnia, dzialajac odpowiednim tlenkiem niemetalu na zasade.

2).Uzupelnij rownania reakcji i sformuluj wynikajacy z nich wniosek:
a. Na+.......--->NaCL+.......
b. Zn+............-> ZnSo4 + .....
c. Mg+.......---->...........+H2

1

Odpowiedzi

2012-08-03T14:56:37+02:00

Zadanie 1.

 

węglan sodu - Na₂CO₃

CO₂ + 2NaOH ⇒ Na₂CO₃ + H₂O

 

fosforan (V) wapnia

P₄O₁₀ + 6Ca(OH)₂ ⇒ 2Ca₃(PO₄)₂ + 6H₂O

 

 

Zadanie 2.

 

a) 2Na + 2HCl ⇒ 2NaCl + H₂

 

b) Zn + H₂SO₄ ⇒ ZnSO₄ + H₂

 

c) Mg + H₂SO₄ ⇒ MgSO₄ + H₂

 

Wniosek: Działając kwasem na metal aktywniejszy od wodoru powstanie sól oraz wydzieli się wodór.

Metal aktywniejszy od wodoru wyprze go z kwasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)