Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T12:02:32+01:00
Ceremoniał - termin z obszaru nauk o kulturze związany z takimi pojęciami, jak rytuał i obrzęd stanowi skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź obrzęd. Do przeobrażenia w ceremonię dochodzi w momencie, w którym pierwotne czynności rytualne/obrzędowe przestają stanowić dla ich uczestników jasny komunikat światopoglądowy (np. religijny); zaciera się sens działań, a najważniejsza staje się forma. Ceremoniał koncentruje się wokół warstwy performatywnej – istotny jest wygląd uczestników, oprawa, okazałość dekoracji, odpowiednie gesty, wyważone słowa, ogólna elegancja itp. W przeciwieństwie do rytuału bądź obrzędu, ceremoniał nie posiada mocy sprawczej, tzn. człowiek, który ją przejdzie, nie zostaje postrzegany przez członków społeczności jako ktoś, kto nabył odmienny status (np. status osoby dorosłej, ucznia).
1 1 1
2010-02-27T12:08:09+01:00
Ceremoniał są to Przyjęcia aktu lub rytuału, często określone przez zwyczaj lub tradycji polskiej, wykonywane w obserwacji zdarzeń lub uroczystości upamiętniające rocznicę urodzin,ściśle mąwiąc są to uroczystości.
1 5 1