W pewnym sadzie z każdej gruszy zebrano trzy skrzynki gruszek, z każdej jabłoni dwie skrzynki jabłek, a z każdej śliwy jedną skrzynkę śliwek. W sumie zebrano tonę owoców, przy czym każda skrzynka ważyła 20 kg. Wiadomo, że połowa drzew w tym sadzie to śliwy, jedna trzecia to jabłonie, a jedna szósta to grusze. Ile drzew jest w tym sadzie?

1

Odpowiedzi

2010-02-28T09:40:18+01:00
X - liczb drzew w sadzie

1/2 x - ilość śliw
1/3x -ilość jabłoni
1/6x - ilość grusz

20kg z jednego drzewa
śliwa - 1 skrzynka
jabłoń - 2 skrzynki
grusza - 3 skrzynki
w sumie 1000kg

1/2x* 20 + 1/3x * 2 * 20 + 1/6x * 3 * 20 = 1000 /*6
3x * 20 + 2x * 40 + x * 60 = 6000
60x + 80x + 60x = 6000
200x = 6000 /:200
x = 30

Odp Wszystkich drzew jest 30
1/2x = 1/2 * 30 = 15 jest śliw
1/3x = 1/3 * 30 = 10 jest jabłoni
1/6x = 1/6 * 30 = 5 jest grusz
9 3 9