Podczas hydrolizy azotanu(V) żelaza(III) powstaje wodorotlenek żelaza (III). Ile gramów tego wodorotlenku powstanie po hydrolizie 100g w/w azotanu żelazowego? Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przeprowadzenia 100g azotanu(V) żelaza(III) w wodorotlenek żelaza(III).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T12:35:02+01:00
Witaj
1/
Fe(NO3)3 + 3H2O------>Fe(OH)3! + 3HNO3
242g.......................107g
100g.........................x
--------------------------------------
x = 100g*107/242 = 44,21g Fe(OH)3

Fe(NO3)3 + 3NaOH------>Fe(OH)3! + 3NaNO3
242g..........120g
100g............y
--------------------------
y = 100g*120/242 = 49,59g NaOH

....................pozdrawiam