RÓWNANIA
Zad1
Cena kilograma gruszek jest o 75% wyższa od ceny kilograma jabłek. Za 5 kg jabłek i 2 kg gruszek zapłacono 17zł. Ile kosztował kilogram jabłek?

Zad2 Suma dwóch liczb wynosi 80. Znajdź te liczby, jeśli50% pierwszej z nich jest o 5 mniejsze od drugiej.

Za pomoc naj... ;D

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T12:19:15+01:00
Zad1
Cena kilograma gruszek jest o 75% wyższa od ceny kilograma jabłek. Za 5 kg jabłek i 2 kg gruszek zapłacono 17zł. Ile kosztował kilogram jabłek?
x- cena kilograma jabłek
x+75%x - cena kilograma gruszek

5x+2(x+75%x)=17
5x+2x+2*¾x=17
5x+2x+1,5x=17
8,5x=17 /:8,5
x=2

Odp. Kilogram jabłek kosztuje 2 zł

Zad2 Suma dwóch liczb wynosi 80. Znajdź te liczby, jeśli50% pierwszej z nich jest o 5 mniejsze od drugiej.
x- pierwsz iczba
y- druga liczba

x+y = 80
50%x + 5 = y

x + 50%x + 5 = 80
1/2x +5 = y

3/2x = 75
y = 1/2x +5

x=50
y = 1/2*50+5

x=50
y=30

x=80-30=50
Odp. Liczby to 50 i 30
1 5 1
2010-02-27T12:23:40+01:00
Zad. 2
x- [pierwsza]liczba
y-[druga] liczba

tworzymy układ równań
x+y=80
50%x+ 5=y

i rozwiązujesz układ równań :)

x + 50%x + 5 = 80
1/2x +5 = y

3/2x = 75
y = 1/2x +5

x=50
y = 1/2*50+5

x=50
y=30

x=80-30=50