Jedna żarówka świeci pod napięciem 110V, a druga pod napięciem 220V.

W której żarówce wydziela się więcej ciepła przy przepływie przez nią ładunku 1C?

Przez którą żarówkę i ile razy więcej ładunku powinno przepływać, aby praca prądu elektrycznego była w obu przypadkach jednakowa?

2

Odpowiedzi

2010-02-27T12:21:35+01:00
Na drugiej. Przez pierwszą żarówkę powinien przepływać dwa razy większy ładunek.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T12:24:53+01:00
U1=110V
U2=220V
q=1C
W1=?
W2=?
-------------------------------------------------
W=U*I*t ale q=I*t stąd W=U*q
W1=U1*q=110V*1C=110J
W2=U2*q=220V*1C=220J
Więcej ciepła wydziela się w żarówce drugiej
dla W2=W1
W2=U2*q1
q1=W2/U2 ale W2=W1
q1=220J/110V=2C
przez drugą żarówkę powinien przepłynąć ładunek 2C czyli 2 razy większy