Odpowiedzi

2010-02-27T12:34:05+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T12:53:53+01:00
Zad1 b
zad2 c
zad 3 c
zad 4 c
zad 5 b
zad 6 d
zad 8 h=v^2/2g=100/20=5m połowa drogi czyli 2,5 metra
v=(2gh)^0,5=(2*10*2,5)^1/2=7,07 m/s
Zad 9 wykonana praca mgh=60*9,81*30=17658J
moc P=W/t=17658/80=220,725 W

Zad 10 b
Zad 11 a
Zad 12 c
zad 13 b
Zad 14
piłka w najwyższym położeniu ma energię potencjalną
kinetycznej w potencjalną
kinetyczną
Zad 15
100 2 200
20 10 200
50 20 1000
zad 16
potencjalną
potencjalną w kinetyczną
kinetyczną