Jakie właściwości chemiczne i fizyczne ma Lit?
Stan skupienia- ciało stałe
Barwa-
Połysk-
Rozpuszczalność w wodzie-
Gęstość- 535 kg/m³
Temperatura topnienia- 180,54 °C
Temperatura wrzenia- 1341,85 °C
Przewodnictwo prądu-
Twardość-
Właściwości magnetyczne-
Właściwości chemiczne:
Smak-
Zapach-
Palność-
Zachowanie wobec innych substancji-
Działanie na organizm-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T12:43:15+01:00
Stan skupienia- ciało stałe
Barwa-srebrzysty biało-szary
Połysk-metaliczny połysk
Rozpuszczalność w wodzie-reaguje z woda dajac zasady, lżejszy od wody
Gęstość- 535 kg/m³
Temperatura topnienia- 180,54 °C
Temperatura wrzenia- 1341,85 °C
Przewodnictwo prądu- dobry przewodnik prądu-metal
Twardość-kowalny, ciągliwy
Właściwości magnetyczne- paramagnetyk
Właściwości chemiczne:reaguje z tlenem dając tlenki i z wodą-tworząc zasady.
Smak-bezsmakowy
Zapach-bezwonny
Palność-szybko utlenia się w powietrzu
UWAGA!
smak , zapach i palnośc to nie są wl.chemiczne, a tak to rozumiem tutaj.:)
2 5 2