Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T15:35:50+01:00
Po angielsku

If I was president robiłbym everything for the people to be happy. Zreformowałbym system of education in schools, introduced the policy changes and improved the economy of our country. First, zwolniłbym those politicians who threaten our country and steal it. Second, the lesson rozpoczynałyby about 8.45 and ended up with 13.15. Usunąłbym school uniforms. Wprowadziłbym for teachers and higher salaries for students who are very rude in school zastosowałbym penalty.. Ożywiłbym economy of our country through a surcharge. Wybudowałbym more highways and roads. Zmodernizowałbym turn. Wybudowałbym subway in Gdansk, Krakow, Gdynia and Grybowie. Ożywiłbym foreign policy, not only with Western Europe, but also with countries in Asia and Africa. Wyznaczyłbym of state funds to modernize the Polish army and the supply of nuclear weapons. Zrezygnowałbym the conduct of the war in Iraq and Afghanistan.I would like to improve the level of culture in our country, through the construction of modern cinemas and theaters. Podwyższyłbym salaried employees and podjąłbym attempt to improve life not only of the Polish population but also the minority. Wybudowałbym more housing for every family that was livinga to po polsku


Gdybym był prezydentem robiłbym wszystko dla narodu, by byli szczęśliwi. Zreformowałbym system nauczania w szkole, wprowadził zmiany w polityce a także usprawnił gospodarkę naszego kraju. Po pierwsze, zwolniłbym tych polityków, którzy zagrażają naszemu państwu i okradają go. Po drugie, lekcję rozpoczynałyby się o 8.45 a kończyły się o 13.15. Usunąłbym mundurki ze szkół. Dla nauczycieli wprowadziłbym wyższe pensję a dla uczniów ,którzy są bardzo niegrzeczni w szkole zastosowałbym kary. Ożywiłbym gospodarkę naszego kraju poprzez dopłaty . Wybudowałbym więcej autostrad i dróg szybkiego ruchu. Zmodernizowałbym kolej . Wybudowałbym metro w Gdańsku, Krakowie, Gdyni i Grybowie. Ożywiłbym politykę zagraniczną nie tylko z Europą Zachodnią, ale także z państwami Azjatyckimi i Afrykańskimi. Wyznaczyłbym część funduszy państwa na modernizacje wojska i zaopatrzenie Polski w broń atomową. Zrezygnowałbym z prowadzenia wojny w Iraku i Afganistanie.
Podwyższyłbym poziom kultury w naszym kraju, poprzez wybudowanie nowoczesnych kin i teatrów.
Podwyższyłbym pensję pracowników oraz podjąłbym próbę polepszenia życia nie tylko ludności polskiej ale i mniejszości narodowej. Wybudowałbym więcej mieszkań i zapewniłbym każdej rodzinie mieszkanie .