Ciśnienie atmosferczne wynosi ok. 1000 hPa.Oznacza to , ze na każdy metr kwadratowy powierzchni naszego ciała działa siła o wartości ...........(dokończyc).Siła ta równa jest ciężarowi ciała o masie........(dokonczyć) kg(..... t)
zadanie 2
Prawo Pascala
Rysunek obok jest ilustracją prawa Pascala dla cieczy.Wyjasnij zjawisko fizyczne opisane przez to prawo. Na rysunku jest jakb taki balon napełniony wodą i jest po przebijany i leci z niego woda
zadanie 3
na dmuchanym materacu lezał chłopiec o masie 60 kg.Gdy chłopiec wstał, na materacu usiadł pies o masie 30 kg.
a) O ile zmieniło sie cisnienie wywierane na materac, jeżeli pies siedział na powierzchni 0,08 m kwadratowego, chłopiec zas lezał na powierzchni 0,64 m kwadratowego?
b)Uzupełnij zdanie
Zgodnie z prawem..... nacisk gazu(powietrza) w materacu w jednym miejscu spowoduje...... ciśnienie powietrza w innym miejscu, tak ze wewnatrz materaca cisnienie gazu będzie.....
Z GÓRY DZIA!
DAM NAJLEPSZĄ!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T15:43:55+01:00
P = 1000 hPa = 100000 pa = 100000 N/m^2, oznacza to, że na każdy m^2 działa siła o wartości 100000 N, Siał ta równa jest ....o masie
10000 kg = 10 ton
zad.2.
doświadczenie na rysunku udowadnia nam prawo Pascala dla cieczy: ciecz wywiera jednakowe ciśnienie na wszystkie ściany naczynie i prostopadle do tych ścian.
zad.3
mch = 60 kg ; masa chłopca
F = mch*g
Fch = 60 kg *10 N/kg = 600 N
Sch= 0,64 m^2
mp = 30 kg ; masa psa
sp = 0,08 m^2
Fp = mp*g
Fp= 30 kg*10 N/kg=300 n
ciśnienie chlopca:
p = F/S
p = 600 N/0,64 m^2
pch = 937,5 n/m^2 = 937,5 Pa
ciśnienie psa
p = 300 N/0,08 m2
p p = 3750 N/m^2= 3750 Pa

3750/937,5 = 4
ciśnienie wzrosło 4 razy po tym jak usiadł pies
b.zgodnie z...Pascala...spowoduje wzrost ciśnienia........, wewnątrz materaca ciśnienie nie ulegnie zmianie, będzie stałe.
22 4 22