W pewnym sadzie z każdej gruszy zebrano trzy skrzynki gruszek, z każdej jabłoni dwie skrzynki jabłek, a z każdej śliwy jedną skrzynkę śliwek. W sumie zebrano tonę owoców, przy czym każda skrzynka ważyła 20 kg. Wiadomo, że połowa drzew w tym sadzie to śliwy, jedna trzecia to jabłonie, a jedna szósta to grusze. Ile drzew jest w tym sadzie?

proszę o szybką odpowiedź ;]

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T15:16:33+01:00
X-liczba drzewek w sadzie
1/2x- śliwy (1 skrzynka z drzewa)
1/3x-jabłonie (2 skrzynki z drzewa)
1/6x-grusze (3 skrzynki z drzewa)

1/2=3/6, 1/3=2/6

1*3/6x+3*1/6x+2*2/6x=1000/20
3/6x+3/6x+4/6x=50
10/6x=50/ 10/6
x=30 - liczba drzew w sadzie
(15 śliw, 10 jabłoni, 5 grusz)

Spr. 15*1*20kg+10*2*20kg+5*3*20kg=300kg+400kg+300kg=1000kg=1t2010-02-27T20:02:08+01:00