Odpowiedzi

2010-02-27T13:40:49+01:00
A)|x-1|=3
dla x=>0 lub dla x<0
x-1=3 -x+1=3
x=4 x=-2
b) |2x-6|=1
dla x=>0 lub dla x<0
2x-6=1 -2x+6=1
2x=7 -2x=-5
x=3,5 x=2,5
c)|1/2x+1|=2
dla x=>o lub dla x<0
0,5x+1=2 -0,5x-1=2
0,5x=1 -0,5x=3
x=2 x=-6
d)|4-3x|=5
dla x=>0 lub dla x<0
4-3x=5 -4+3x=5
-3x=1 3x=9
x=-1/3 x=3
e)|2x-8|<4
-4<2x-8<4
-4+8<2x<4+8
2<x<=6
f)|5-2x|<3
-3<5-2x<=3
-3-5<-2x<=3-5
4<x<=1
g)|2/3x+1|>2
2/3x+1<-2 lub 2/3x+1>2
2/3x<-3 2/3x>1
x<-9/2 x>3/2
h)|3/4x-4|>0
3/4x-4<0 lub 3/4x-4>0
3/4x<4 3/4x>4
x<16/3 x>16/3 => x należy do zboru pustego