Przez złoże absorbenta zawierające wapno gaszone przepuszczano strumień gazów spalinowych w celu ich odsiarczenia (usunięcie dwutlenku siarki). Złoże eksploatowano przez 30 dni, przy czym dziennie odsiarczano w ten sposób 90 m3 spalin. Średnie stężenie SO2 w gazach spalinowych w okresie pierwszych 10 dni wynosiło 150 g/m3, po czym do końca eksploatacji absorbera było trzykrotnie mniejsze. Oblicz ile odpadu zawierającego siarkę należy usunąć z absorbera po 30 dniach jego eksploatacji, zakładając, że absorpcja SO2 zachodziła z wydajnością 95%.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T22:13:14+01:00
Ca(OH)₂ + SO₂ = CaSO₃ + H₂O

pierwsze 10 dni:
10*90*150*0,95 = 128250 g SO₂

pozostałe 20 dni:
20*90*50*0,95 = 85500 g SO₂

Sumarycznie:
128250 + 85500 = 213750 g SO₂

z równania reakcji:

64 g SO₂ - 120 g CaSO₃
213750 g SO₂ - x
x = 400781,25 g CaSO₃ = 400,78125 kg CaSO₃ - tyle odpadu powstanie przez 30 dni eksploatacji absorbera