Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T12:55:42+01:00
To wychowanie i samowychowanie do świętości ma pobudzić władze człowieka: rozum, wolę, sumienie, aby w świetle Bożego Objawienia sam wychowywał siebie do świętości. Pomocą, a zarazem umocnieniem na tej drodze ku doskonałości są sakramenty przeżywane we wspólnocie Kościoła, zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. To w nich jest obecny Chrystus ze swą zbawczą mocą. Pragnienie czy nawet pożądanie świętości jest integralnie powiązane z nawracaniem się człowieka do Boga. Jan Paweł II mocno podkreśla, że kryterium tego nawrócenia stanowi miłość człowieka do Boga i braci. Powinna objąć wszystkie sfery życia człowieka: małżeństwo, rodzinę, życie zawodowe, działalność społeczną, a także pełne uczestnictwo w życiu świata i ludzkiej wspólnoty. W ten sposób człowiek może doświadczyć swoistego ka-tharsis, przyjmując postawę "nowego człowieka", upodabniającego się na obraz i podobieństwo Stwórcy
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T12:56:36+01:00
Świętość człowieka jest dana i zadana ponieważ pan bóg dał nam szansę być świętym i dlatego jest zadana ponieważ aby być świętym musimy wypełnia swoje obowiązki a nawet więcej:)
2010-02-27T13:44:36+01:00
Jak cytował Jan Paweł 2 Świętość jest właśnie owocem prawdziwej wolności. Nie jest ona czymś nieosiągalnym i dalekim, ale jest własnością człowieka.
Dlatego jest nam dana poto abysmy z niej korzystali i zadana abysmy do niej dążyli Miłościa i wiara.Mam nadzieje ze pomoglam a jak nie to soryy :):)