Jakie są dary Jezusa Zmartwychwstałego przyniesione w Wigilię Wielkanocną?
Jest hasło zmartwychwstanie, pionowo i kazda litera tego hasła jest pierwszą literą daru przyniesionego przez Jezusa. y to druga litera.
Na przykład:
zbawienie
m
a
r
t
w
życie
c
h
w
s
t
a
n
inicjacja chrześcijańska
e

2

Odpowiedzi

2010-02-27T13:05:30+01:00
Zbawienie
męka
angażacja w życie człowieka
rozum
trwanie w Bogu
wiara
życie
cierpliwość
hojność
wniebowstąpienie
serce
tragiczna męczarnia
analizowanie życiowej misji
nawrócenie
inicjacja chrześcijańska
ewangeliczne spełnienie

:)
Najlepsza Odpowiedź!
  • Efra
  • Rozwiązujący
2010-02-27T16:08:30+01:00
Miłość
analizowanie misji życiowej
rozum
trwania w miłości
wiara
życie
cierpliwość
hojność
wieczność
sakramenty
trwanie w Bogu
angażowanie w życiu człowieka
nadzieja w zmartwychwstania
inicjacja chrześcijańska
ewangeliczne spełnienie