W pewnym sadzie z każdej gruszy zebrano trzy skrzynki gruszek, z każdej jabłoni dwie skrzynki jabłek, a z każdej śliwy jedną skrzynkę śliwek. W sumie zebrano tonę owoców, przy czym każda skrzynka ważyła 20 kg. Wiadomo, że połowa drzew w tym sadzie to śliwy, jedna trzecia to jabłonie, a jedna szósta to grusze. Ile drzew jest w tym sadzie?

proszę o szybką odpowiedź ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T13:41:15+01:00
½-śliwy z każdej śliwy zebrano 1 skrzynkę
⅓-jabłonie z każdej jabłoni zebrano 2 skrzynki
⅙- grusze z każdej gruszy zebrano 3 skrzynki
skrzynka-20 kg
tona-1000 kg
1000:20=50-tyle skrzynek zebrano razem
n-liczba drzew w sadzie
½n+⅓n*2+⅙n*3=50
3/6n+4/6n+3/6n=50
10/6n=50/*6/10
n=300/10
n=30
2 1 2