Taksówkarz odczytał, że liczba kilometrów , która przebył jego samochód wynosi 15951. Możemy ją nazwać 'liczbą symetryczną' tj. taką którą odczytuje się od strony lewej do prawej tak samo jak od prawej do lewej. Po dwóch godzinach jazdy licznik wskazał kolejną liczbę symetryczną. Z jaką średnią prędkością jechał taksówkarz w czasie tych dwóch godzin ?

1

Odpowiedzi

2010-02-27T13:42:36+01:00
Może to być liczba:
16061
Wobec tego:
16061-15951=110km
Średnią prędkość obliczamy ze wzoru: v=s/t
przy czym:
t=2h
s=110km
Rozwiązanie:
v=110km/2h
v=55km/h