Zlokalizowany na prawym brzegu Nogatu zespół zamkowy stanowi rozległy kompleks o powierzchni 21ha.W jego skład wchodzą :Zamek Wysoki,Zamek Średni,a także Przedzamcze,zwane również Zamkiem Niskim .Wzniesiony na rzucie prostokąta o przybliżonych wymiarach 52m*61m z wewnętrznym dziedzińcem ,Zamek Wysoki pełnił funkcję siedziby komtura i dwunastu braci zakonnych.
Oszacuj,jaką część całego kompleksu zamkowego zajmuje Zamek Wysoki.

1

Odpowiedzi

2010-02-27T13:58:06+01:00
1ha=10 000m²
21ha=210 000m²

52m×61m=3172m²(zamek)

210 000=100%
3172=x%
................
x=3172×100:210 000
x=1,51% stanowi zamek z całego kompleksu

3172:210 000=0,015 część całości

3172:210 000=⁷⁹³/₅₂₅₀₀ całości zajmuje zamek wysoki