Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T14:17:30+01:00
Avatar:
After two sessions in a 3D cinema, more than a month ago, it was time to check how movie looks in 2D in addition to the small screen. In my opinion, is not so much as some say, but more about that later. Returning to the cinema. They were as far my best money spent on video watched on the big screen.

Certainly the greatest advantage is to create a world. This can not be described, you just see. A whole is great and creates a magical fairy-tale atmosphere. Trójwymiar only reinforces the impression of being on Pandorze. There are no pop-up screen creatures and objects, and excessive depth. The whole fairly well reflects the way in which man sees. As far as special effects, the avatar is already really close to perfection. At times difficult to distinguish what has created a computer from what is real. Performance Capture Technology makes it look Na'vi as naturally as possible. Players appreciate the game in total as well.

Certainly among the most distinguished cast Zoe Saldana, who played a great role Neytiri (if someone does not know all the characters were Na'vi ridge by the actors, which were imposed after a computer image). Also deserves attention Stephen Lang, who, despite that most of the film plays with the same face, then as Colonel Quaritch works well. Is a reluctance to wake up and do it myself. Unfortunately, the rest of the cast is not distinguished by anything special. However, due to the work we have done the actors (among others. Riding lessons, archery, Sam Worthington moved even a short military training, and Michelle Rodriguez lessons piloting a helicopter).

Music in the film checked well, perfectly reflects the climate, but the best in the history of cinema and its daaaaaleko can hear a few excerpts from other well-known production. Is perhaps the most explicit song "Gathering all Na'vi clans for battle ', which sounds very much like' The Might of Rome 'from Gladiator.

Photos are also superb, some of the best that I had seen. Most impressive shots in-flight Ikranach and during the final battle, particularly the invasions of the camera in advance.

At the end of the most important thing in any movie, and unfortunately the biggest drawback Avatara, or the story. Overall, I evaluate it as a good, even though it ripped assessment. As the benefits could be no logical errors, a very good exercise thereof, attention to detail, and it does not przynudza. Unfortunately, defects are considerable. First of all, schematic, so the movie is predictable from beginning to end and neuter dialogues (most chyab irritated me: "You saved me-Why?-Because you have a strong heart"). And he recalls the story skeleton feature Dancing with Wolves.

After screening on the computer in DVDRip quality (yes I know that piracy is bad, but I plan to buy a DVD or BD as soon as it comes out) I can say, however, that the film loses a little. Not "bleed" is already so in the world of worms, the effects do not have that effect. The case may look a little different when you see a HD version, because I saw the trailer in 720p, and really impressive.

po polsku:
Po dwóch seansach w kinie 3D ponad miesiąc temu, przyszedł czas sprawdzić jak film wygląda w 2D w dodatku na małym ekranie. W moim odczuciu nie traci aż tak bardzo jak niektórzy mówią, ale o tym później. Wracając do kina. Były to jak narazie moje najlepiej wydane pieniądze na film oglądany na wielkim ekranie.

Na pewno największą zaletą jest wykreowany świat. Tego nie da się opisać, trzeba po prostu zobaczyć. Całość jest magiczna i tworzy świetny baśniowy klimat. Trójwymiar tylko potęguje wrażenie bycia na Pandorze. Nie ma żadnych wyskakujących z ekranu stworów i przedmiotów oraz przesadnej głębi. Całość dość dobrze oddaje sposób w jaki widzi człowiek. Jeśli chodzi o efekty specjalne, to w Avatarze są już naprawdę bliskie doskonałości. Momentami trudno odróżnić to co stworzył komputer, od tego co istnieje naprawdę. Technologia Performance Capture sprawia, że Na'vi wyglądają tak naturalnie, jak się da. Grę aktorów oceniam w sumie jako dobrą.

Na pewno spośród obsady najbardziej wyróżnia się Zoe Saldana, która świetnie odegrała rolę Neytiri (jeśli ktoś nie wie, wszystkie postaci Na'vi byli grani przez aktorów, na których nałożono później komputerowo obraz). Na uwagę zasługuje również Stephen Lang, który mimo że przez większość filmu gra z taką samą miną, to jako pułkownik Quaritch sprawdza się bardzo dobrze. Ma budzić niechęć do siebie i to robi. Niestety reszta obsady nie wyróżnia się niczym specjalnym. Jednak ze względu na to jaką pracę musieli wykonać aktorzy (m. in. nauka jazdy konnej, strzelania z łuku, Sam Worthington przeszedł nawet krótkie szkolenie wojskowe, a Michelle Rodriguez lekcje pilotowania śmigłowca).

Muzyka w filmie sprawdza się świetnie, idealnie oddaje klimat, choć do najlepszych w historii kinematografii jej daaaaaleko i można usłyszeć parę fragmentów znanych z innych produkcji. Najbardziej wyraźny jest chyba utwór 'Gathering all Na'vi clans for battle', który brzmi bardzo podobnie do 'The Might of Rome' z Gladiatora.

Zdjęcia również są rewelacyjne, jedne z najlepszych jakie dane mi było widzieć. Największe wrażenie robią ujęcia podczas lotów na Ikranach i podczas końcowej bitwy, szczególnie najazdy kamery z góry.

Na koniec sprawa najważniejsza w każdym filmie i niestety największa wada Avatara, czyli fabuła. W sumie oceniam ją jako niezłą, choć to ocena naciągana. Jako zalety można uznać brak błędów logicznych, bardzo dobre jej prowadzenie, dbałość o szczegóły i to, że nie przynudza. Niestety wady są spore. Przede wszystkim schematyczność, przez co film jest przewidywalny od początku do końca oraz nijakie dialogi (najbardziej raziło mnie chyab: "-Czemu mnie uratowałaś? -Bo masz silne serce"). No i sam szkielet fabularny przypomina fabułę Tańczącego z Wilkami.

Po seansie na komputerze w jakości DVDScr (tak wiem, że piractwo jest złe, ale planuję zakupić DVD lub BD jak tylko wyjdzie) mogę powiedzieć, że film jednak trochę traci. Nie "wsiąka" się już tak w świat Pandory, efekty nie robią takiego wrażenia. Sprawa może wyglądać trochę inaczej, gdy pojawi się wersja HD, bo widziałem trailer w rozdzielczości 720p i naprawdę robi wrażenie.

Mam nadzieję, że o to ci chodziło ^^