Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T13:45:16+01:00
M₁=220kg
v₁=?m/s
m₂=60kg
v₂=7m/s

Pp=Pk
Pp=m₂v₂
Pk=v₁(m₁+m₂)
m₂v₂=v₁(m₁+m₂)
m₂v₂/(m₁+m₂)=v₁
60*7 /280=v₁
420/280=v₁
1,5m/s=v₁
2 3 2
2010-02-27T13:47:02+01:00
M₁= 60 kg
m₂= 220 kg
V₁ = 7m/s
Rozw.:

m₁× V₁ = (m₁ + m₂) × V
V = m₁ × V₁ /(m₁ + m₂)
V = 60 kg × 7 [m/s] / (60 kg + 220 kg) = 1,5 m/s
2 3 2