Zlokalizowany na prawym brzegu Nogatu zespół zamkowy stanowi rozległy kompleks o powierzchni około 21ha.W jego skład wchodzą :Zamek Wysoki,Zamek Średni,a także Przedzamcze,zwane również Zamkiem Niskim .Wzniesiony na rzucie prostokąta o przybliżonych wymiarach 52m*61m z wewnętrznym dziedzińcem ,Zamek Wysoki pełnił funkcję siedziby komtura i dwunastu braci zakonnych.
Oszacuj,jaką część całego kompleksu zamkowego zajmuje Zamek Wysoki.

3

Odpowiedzi

2010-02-27T13:52:51+01:00
1ha=10 000m²
21ha=210 000m²

zamek wysoki:
52×61=3172m²

210 000m²=100%
3172m²=x %
...................
x=3172×100:210 000
x=1,51%

zamek zajmuje około 1,51% całego kompleksu

w ułamku to będzie:
3172:210000=około 0,015 całości
lub bez zaokrągleń:
³¹⁷²/₂₁₀₀₀₀=⁷⁹³/₅₂₅₀₀ całości
2 4 2
2010-02-27T13:56:16+01:00
52×61=3172m²
21ha=210000m²
3172m²÷210000m²=ok.0,015
odp.zamek wysoki zajmuje ok.0,015 część całego kompleksu zamkowego.
2 5 2
2010-02-27T14:05:24+01:00
1ha=10 000m²
21ha=210 000m²
zamek wysoki:
52×61=3172m²
210 000m²=100%
3172m²=x %
...................
x=3172×100:210 000
x=1,51%
zamek zajmuje około 1,51% całego kompleksu
w ułamku to będzie:
3172:210000=około 0,015 całości
lub bez zaokrągleń:
³¹⁷²/₂₁₀₀₀₀=⁷⁹³/₅₂₅₀₀ całości
2 3 2