Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T14:19:31+01:00
Podstawę do opracowania Programu Bezpieczeństwa w Sieci stanowią treści i działania o charakterze profilaktycznym wytyczone w Szkolnym Programie Profilaktyki - Dziecko w Sieci /Internet/:
1) Poznanie zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu,
2) Stosowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Ze względu na wzrost zagrożeń wynikających z rozwoju i upowszechniania technologii komputerowej, treści i działania zostały poszerzone i uzupełnione. Podstawę stanowiły materiały edukacyjne udostępniane w czasie kolejnych edycji kampanii „Dziecko w Sieci”, doświadczenia własne dzieci, nauczycieli i rodziców.
- zalety Internetu znacznie przeważają nad jego wadami,
- Internet nie jest ani zły ani dobry - źli bywają jedynie ludzie, którzy używają go w złych zamiarach.

Podejmując działania na rzecz bezpieczeństwa młodzieży w Internecie główny nacisk kładzie sie na wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności konieczne do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Działania te realizować będziemy również poprzez wykorzystanie aktualnie dostępnych i polecanych programów filtrujących i antywirusowych.