Odpowiedzi

2010-02-27T13:44:38+01:00
Wie na czym polegała polityka dynastyczna Jagiellonów, ..... Terror jakobiński. Rządy Dyrektoriatu. Próba bilansu rewolucji. ... rozumie politykę Bonapartego w stosunku do Polaków, charakteryzuje ją i ocenia,; rozumie decyzję Polaków
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T13:46:16+01:00
Jakobini dostali się do władzy poprzez wyparcie części żyrondystów z Konwentu. Aby pozbyć się swoich dotychczasowych wrogów, wielu straciło życie a gilotynie. Była to najczęstsza forma wykonywania wyroków śmierci. Za panowania jakobinów pod ostrzem gilotyny zginęło około 17 tysięcy Francuzów, w tym 85% stanowiło mieszczaństwo. W powstaniu w Wandei śmierć poniosło blisko 200 tysięcy ludzi, jednakże wtenczas przyczyną był atak militarny wojsk jakobińskich, a nie charakterystyczne urządzenie ze spadającym ostrzem. Terror jakobiński nie ograniczył się tylko do wymierzania źle pojętej przez rządzących sprawiedliwości.
Jakobini odznaczali się niechęcią do szlachty i duchowieństwa oraz bogatej burżuazji. Chcąc zjednać sobie najliczniejsze i najbiedniejsze społeczeństwo przeprowadzili wiele reform udogadniające im życie, na przykład znieśli poddaństwo wobec panów oraz przyznali chłopom uprawiane przez nich ziemie jako ich własności. Ogłosili także stałe ceny na żywotność i surowo karali za ich przekroczenie. Na bogatsze warstwy społeczne nałożono wysokie podatki. Uchwalono nowy, ujednolicony system miar i wag, który jest do dzisiejszego dnia stosowany na całym świecie.
Jakobini zadbali także o potrzeby armii. Wprowadzono nowe, ulepszone sposoby walki. Stosunki między żołnierzami a ich zwierzchnikami były przyjazne. Zniesiono kary cielesne. Założono wiele nowych manufaktur, które wytwarzały broń, amunicję, mundury i obuwie wojskowe.
Poza tym państwo przejęło miało władzę nad życiem prywatnym mieszkańców. Wprowadzono kontrolę na takie dziedziny życia jak śluby, rozwody, oświata czy opieka społeczna. W użycie wszedł nowy kalendarz rewolucyjny (rokiem pierwszym ustanowiono 1791 z racji uchwalenia wówczas pierwszej francuskiej konstytucji) oraz święta rewolucyjne. Starano się jak najbardziej ograniczyć rolę kościoła, a wręcz zdechrystianizowanie społeczeństwa. W tym celu zamknięto kościół w Paryżu, katedrę Notre-Dame zamieniono na świątynię Rozumu. Na jej bramach napisano: "Śmierć jest wiecznym snem". Ateistyczny kult Rozumu miał zastąpić dogmaty religii katolickiej. Wielu duchownych skończyło swój żywot ziemski na gilotynie, a znaczna ilość kościołów została ograbiona i spalona.
Jakobini ustanowili także własną konstytucję. Na jej mocy państwo miało zapewnić swoim mieszkańcom pracę i wykształcenie, co było znacznym postępem w stosunku do dotychczasowych tego typu aktów prawnych. Władzę wykonawczą, ważniejszą od ustawodawczej (parlamentu) uzyskał Komitet Ocalenia Publicznego - rząd., który miał nieograniczone pełnomocnictwa. Koniec rządów jakobinów nastąpił głownie w skutek zgładzenia jednego z najważniejszych ich przedstawicieli - Dantona i Desmoulins wiosną 1974 roku. Takie postępowanie wzbudziło gwałtowne protesty wśród terroryzowanej ludności, która wkrótce zawiązała spisek. Na jego czele stanęli późniejsi przywódcy Dyrektoriatu. W ciągu następnych kilku miesięcy objęli władzę w państwie oraz skazali na śmierć na gilotynie Robespierre'a i jego towarzyszy.
3 3 3