Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T14:53:04+01:00
Spółka cywilna
- nie posiada osobowości prawnej, czyli nie może samodzielnie nabywać praw i zaciągać zobowiązań (mogą to robić wspólnicy spółki),
- tworzona jest na podstawie umowy przynajmniej dwóch wspólników,
- za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym majątkiem własnym i firmy.

Spółka jawna
- nie posiada osobowości prawnej, choć może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,
- za zobowiązania spółki odpowiada każdy ze wspólników całym swoim majątkiem.

Spółka partnerska
- utworzona jest przez co najmniej dwie osoby w celu wykonywania wolnego zawodu (np. adwokaci),
- umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego,
- partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w wyniku działalności innych wspólników i osób zatrudnionych przez spółkę.

Spółka komandytowa
- umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego,
- w spółce co najmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (komplementariusz).

Spółka komandytowo – akcyjna
- stanowi połączenie spółki komandytowej i akcyjnej,
- za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Spółka akcyjna
- wspólnikami spółki są akcjonariusze,
- musi zawierać statut w formie aktu notarialnego,
- minimalny kapitał zakładowy to 100 000 zł.

Spółka z o.o.
- działa w oparciu o kapitał zakładowy tworzony z udziałów wnoszonych przez wspólników,
- minimalny kapitał zakładowy to 5000 zł,
- umowa w formie aktu notarialnego,
- wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
2 3 2