1.Uzupełnij zapis powstawania jonu z atomu. Podaj liczby protonów i elektronów w jonie.

a.
S..........→S²⁻
liczba protonów....
liczba elektronów....

b.
K............→K⁺
liczba protonów.........
liczba elektronów.....

2. Napisz równanie reakcij chemicznej przedstawionej zapisem słownym oraz sposób jego odczytu.

węgiel + tlenek ołowiu(II) → tlenek węgla (IV) + ołów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T16:46:22+01:00
A.
S + 2 e→S²⁻
liczba protonów..16..
liczba elektronów..18..

b.
K- 1 e →K⁺
liczba protonów.19........
liczba elektronów 18

2. Napisz równanie reakcij chemicznej przedstawionej zapisem słownym oraz sposób jego odczytu.

węgiel + tlenek ołowiu(II) → tlenek węgla (IV) + ołów
C + 2PbO = CO2 + 2Pb
Reakcja redukcji i utleniania
Węgiel jest reduktorem, bo przyjmuje tlen, i jest to reakcja utleniania, ołów jest utleniaczem bo oddaje tlen i jest to reakcja redukcji
1 5 1