Uzupełnij równania reakcji,a następnie ułuż równania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie:
C17H35+Mg(OH)2->...+...
...+NaOH->C17H33COONa+...
C15H31COOH+...->C+...
...+...->18C+18H2O
C17H35COONa+CaCl2->...+...
Proszę o szybkie rozwiązanie w jak najbliższych godzinach bardzo ważne!

2

Odpowiedzi

2012-07-22T15:20:26+02:00

Zadanie 1. Uzupełnij równania reakcji,a następnie ułóż równania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie:

 

2C₁₇H₃₅COOH + Mg(OH)₂ ⇒ (C₁₇H₃₅COO)₂Mg + 2H₂O

 

C₁₇H₃₃COOH + NaOH ⇒ C₁₇H₃₃COONa + H₂O

 

C₁₅H₃₁COOH + 7O₂ ⇒ 16C + 16H₂O

 

C₁₇H₃₅COOH + 8O₂ ⇒ 18C + 18H₂O

 

2C₁₇H₃₅COONa + CaCl₂ ⇒ (C₁₇H₃₅COO)₂Ca + 2NaCl

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

2012-07-22T15:21:21+02:00

Nie widzę tu żadnego schematu.

 

\\C_1_7H_3_5COOH+Mg(OH)_2-->(C_1_7H_3_5COO)_2Mg+2H_2O\\ C_1_7H_3_3COOH+NaOH-->C_1_7H_3_3COONa+H_2O\\ C_1_5H_3_1COOH+7O_2-->16C+16H_2O\\ C_1_7H_3_5COOH+8O_2-->18C+18H_2O\\ 2C_1_7H_3_5COONa+CaCl_2-->(C_1_7H_3_5COO)_2Ca\forall+2NaCl