1.Oblicz dlugosc bokow trójkąta o obwodzie 40cm ,jesli jest on podobny do trójkąta o bokach 4cm,5cm i 7cm.

2. W trójkącie o boku równym 6cm i wysokosci poprowadzonej na ten bok równej 4,8cm wykreśloną prostą równoległą o danego boku trójkąta. Prosta ta odcięła od trójkąta trapez,którego krótsza podstawa ma dlugosc 3,5cm. Oblicz wysokosc pozostalego trójkąta i trapezu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T14:15:38+01:00
1.Oblicz dlugosc bokow trójkąta o obwodzie 40cm ,jesli jest on podobny do trójkąta o bokach 4cm,5cm i 7cm.
Ob= 40cm
a=4cm
b=5cm
c=7cm
Ob`= 4cm+5cm+7cm= 16cm
ob/ob' = 40cm/ 16cm= 25/10=5/2
k=5/2
a/a`= 5/2
4cm/a`=5/2
I teraz na proporcje:
5a`=8
a'=8/5= 1 i 3/5

2. W trójkącie o boku równym 6cm i wysokosci poprowadzonej na ten bok równej 4,8cm wykreśloną prostą równoległą o danego boku trójkąta. Prosta ta odcięła od trójkąta trapez,którego krótsza podstawa ma dlugosc 3,5cm. Oblicz wysokosc pozostalego trójkąta i trapezu.
Dane do trójkąta:
a=6cm
h=4,8cm
Dane do trapezu:
a=3,5cm
I teraz na podobieństwo :
jako x oznaczamy wysokość małego trójkąta
3,5/6= x/4,8
6x=16,8
x=2,8
a zeby obliczyc wysokosc trapezu odjąc 4,8-2,8= 2
Odp: wysokośćpozostałego trójkąta wynosi 2,8 a trapezu 2 cm.

b/b`=5/2
5/b`=5/2
5b`=10
b'=2
c/c`=5/2
7/c`= 5/2
5c`= 14
c'= 2 i 4/5