Odpowiedzi

2010-02-27T14:05:33+01:00
-na łąkach gromadząc wodę, stają się przyczyną zabagnień
-Ogrodnicy narzekają na to, że zarastają trawniki co wygląda nieestetycznie
-W przyrodzie: tworzą zwarty kobierzec pokrywający gęsto glebę, co hamuje wzrost innych roślin czyli rola ograniczająca.


Mszaki są to organizmy przejściowe między plechowcami a organowcami. Jest 25 tysięcy gatunków mszaków. Nazwa łacińska Bryophyta. Nauka o mszakach to briologia. Mszaki dzielimy na trzy klasy:
I klasa około 300 gatunków to glewiki. Gametofit glewików jest plechowaty, w każdej komórce jest jeden duży chloroplast, wydłużona zarodnia otwiera się dwiema klapami;
II klasa to wątrobowce, jest ich 10 tysięcy gatunków, gametofity plechowate lub zróżnicowane na łodygę i liście. Sporofity o dużej secie, zarodnia kulista lub jajowata otwiera się pękając klapami, wewnątrz niej miedzy zarodnikami jest wydłużona sprężynka która skręca się i rozkręca rozsiewając zarodniki. Przedstawiciele to porostnica wielko kształtna, wgłębka pływająca;
III klasa to mchy, jest ich około 15 tysięcy gatunków. W Polsce występuje tylko 600 gatunków. Gametofit składa się z łodygi, liści i chwytników. Liście są zaopatrzone w żeberko, zarodnia otwiera się najczęściej wietrzkiem: rząd torfowce- są to rośliny miejsc wilgotnych, na łodydze występują gałązki, które skupiają się na szczycie tworząc główkę, ciało mchu torfowca składa się z dwóch rodzajów komórek. Duże martwe, wodonośne, o ścianach z licznymi otworkami i pierścieniowatymi zgrubieniami oraz mniejsze zielone, pełnią funkcję asymilacyjną; Rząd mchy właściwe- prątnikowce. Są dwie grupy mchów właściwych Ortotropowce są to mchy wzniesione ze sporofitem na szczycie górnych pędów oraz plagiotropowce -mchy płożące się ze sporofitem na szczycie bocznych pędów wyraźnie rozgałęziające się.
Przemiana pokoleń u mchów polega na następowaniu po sobie kolejno pokolenia płciowego czyli gametofitu i pokolenia bezpłciowego czyli sporofitu. Gametofit u mchu to ulistniona łodyżka zimo-zielona, ma 1n chromosomów czyli liczbę haploidalną. Sporofit to pokolenie bezpłciowe ma 2n chromosomów(liczba diploidalna), jest to nie ulistniona łodyżka tzw. Seta, która wytwarza na szczycie puszkę z zarodnikami czyli sporami. Puszka przykryta jest czapeczka. W puszce komórki macierzyste maja po 2n dlatego muszą przejść mejozę. W wyniku mejozy spory mają 1n i dopiero wówczas wysypują się do podłoża- do ściółki leśnej. Spory zaczynają kiełkować, tworzy się splątek, z niego wyrastają chwytniki, które mocują roślinne w glebie, pobierają wodę i sole mineralne. Ze splątku wyrasta również gametofit, na dwóch ostatnich listkach gametofitu powstaje rodnia z komórką jajowa i plemnia z plemnikami. W obecności kropli wody zachodzi zapłodnienie z zygoty wyrasta sporofit i cykl się powtarza. Komórka jajowa ma 1n chromosomów, plemnik ma również 1n , po zapłodnieniu zygota ma 2n chromosomów. Pełen garnitur chromosomów charakterystyczny dla gatunku. Znaczenie mszaków: pionierskie tzn. pojawiają się jako pierwsze po bakteriach i porostach np. na skałach, stygnącej lawie. Mchy bardzo chłoną wodę, dlatego chronią duże obszary przed powodziami. Darnie mchu zatrzymują duże ilości wody, która zamarzając rozsadza skały i powoduje ich wietrzenie, powstaje próchnica na której mogą się rozwijać rośliny wyższe np. paprocie lub rośliny nasienne.
2010-02-27T14:07:23+01:00
Mszaki odgrywają w przyrodzie bardzo ważną rolę.
Po ich obumarciu użyźniają glebę w próchnice .To dzięki ich
wchłanianiu wody podczas powodzi dochdźźi do mniejszych kataklizmów.
Z ich rodziny pochadzą TOROFOWCE.
Dzięki tak zwanemu torfowi wytwarza się mnóstwo kosmetyków
i leków;]
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T19:15:20+01:00
- odgrywają istotną rolę w regulowaniu bilansu wodnego lasów, ponieważ zapobiegają zarówno wysychaniu gleby, jak i gromadzeniu sie wody w podłożu
- jako rośliny pionierskie umozliwiają zagospodarowanie zdewastowanych terenów, m.in. hałd poprodukcyjnych
- są głównym składnikiem torfu, stosowanego m.in. jako surowiec energetyczny, materiał izolacyjny czy substancja lecznicza- borowina
- zarastaja wilgotne łaki i pastwiska, a zatrzymując duże ilości wody, staja się często przyczyną ich zabagnienia
3 4 3