Proszę o wszystkie obliczenia.
Zadanie 1
Oblicz:
65% liczby 80
28% liczby 12,4
4,6% liczby 32 ⅔
Zadanie 2
Oblicz:
40% z 28 % liczby 38
24,6% z 15% liczby 27,4
Zadanie 3
Działka budowlana ma powierzchnię 1200m². Ogród zajmuje 28% jej powierzchni. Oblicz powierzchnię ogrodu.
Zadanie 4
Trzcina cukrowa zawiera około 16% cukru. Ile kilogramów cukru można otrzymać z 2,6 tony trzciny cukrowej?
Zadanie 5
Śmietana może zawierać 13%, 18% lub 30% tłuszczu. Ile gramów tłuszczu znajduje się w 250-gramowym opakowaniu każdego rodzaju śmietany?
Zadanie 6
Tlen stanowi 21% objętości powietrza. Ile metrów sześciennych tego gazu znajduje się w pokoju o długości 5m, szrokości 4,5m i wysokości 2,5 m ?
Zadanie 7
Szynka zawiera 24% białka. Ile białka jest w 2,6 kg szynki?
Zadanie 8
Oblicz liczbę której:
32% wynosi 46,
122% wynosi 28,
56,4% wynosi 12,4.
Zadanie 9
W pewnej klasie 48% liczby uczniów całej klasy stanowią chłopcy. Ilu uczniów liczy ta klasa jeżeli chłopców jest 12?
Zadanie 10
Rowerzysta przejechał 15 km, co stanowi 75% długości całej trasy. Ile kilometrów ma cała trasa?
Zadanie 11
W 10% roztworze wodnym jest 300g soli. Oblicz masę tego roztworu.
Zadanie 12
Cenę pewnego towaru obniżono o 10%. Jaka była cena tego towaru przed obniżką, jeżeli po obniżce towar kosztuje 36zł?
Zadanie 13
Rower podrożał o 20% i kosztuje 720 zł. Oblicz ile kosztował rower przed podwyżką.
Zadanie 14
Cenę pewnego towaru obniżono o 7 zł, co stanowi 5 % pierwotnej ceny towaru. Ile kosztował ten rower przed obniżką?
Zadanie 15
Oblicz jakim procentem liczby:
80 jest liczba 20
25,5 jest liczba 12
16,3 jest liczba 78
Zadanie 16
W klasie jest 25 uczniów, dziewcząt jest 12. Jakim procentem całej klasy są dziewczęta?
Zadanie 17
W gimnazjum jest 450 uczniów. 72 osoby uczą się dwóch języków obcych. Jaki procent uczniów tej szkoły uczy się dwóch języków obcych?
Zadanie 18
Cenę pewnego towaru podwyższono o 8 złotych. Ile procent wynosi podwyżka jeżeli towar ten przed podwyżką kosztował 72 zł.
Zadanie 19
Jaki procent obwodu kwadratu stanowi długość jednego boku?
Zadanie 20
Jaki procent godziny stanowi minuta, a jaki sekunda?

1

Odpowiedzi

2009-10-18T17:29:39+02:00
1)
65% * 80=52
28% * 12,4=3,472
4,6% * 32⅔≈1,50267

2)
Oblicz:
40%*(28% * 38)=4,256
24,6%*(15%*27,4)=1,01106

3)
1200m²*28%=336m²

4)
2,6t*16%=0,416t=416k

5)
250g*13%=32,5g
250g*18%=45g
250g*30%=75

6)
5m*4,5m*2,5 m=56,25m³
56,25m³*21%=11,8125m³
Odp.: W tym pokoju jest 11,8125m³ tlenu.

7)
2,6kg*24%=62,4

8)
32%*x=46
0,32x=46 /:0,32
x=143,75

122%*x=28
1,22x=28 /:1,22
x=22,95081967

56,4%*x=12,4
0,564x=12,4 /:0,564
x=21,9858156

9)
x-liczba uczniów całej klasy
48%*x=12
0,48x=12 /:0,48
x=25

10)
x-cała trasa
75%*x=15km
0,75x=15km /:0,75
x=20km

Odp.: cała trasa ma 20km.


11)
x-masa roztworu
10%*x=300g
0,1x=300g /:0,1
x=3000g

Odp.: masa roztworu wynosi 3000g.


12)
x-cena przed obniżką
100%-90%=10% [Jeśli obniżono o 10%, to znaczy, że nowa cena stanowi 90% starej.]
90%*x=36
0,9x=36 /:0,9
x=40
Odp.: Przed obniżką towar kosztował 40zł


13)
100%+20%=120%
Jeśli podrożał o 20% to znaczy, że cena stanowi 120% ceny starej.
x-stara cena
120%*x=720
1,2x=720 /:1,2
x=600

Odp.: Przed podwyżką rower kosztował 600zł


14)
x-cena
7zł-5%
x-100%
x=7*100%:5%
x=140

Odp.: Pierwotna cena wynosiła 140zł.


15)
80-100%
20-x
x=20*1:80
x=25%

25,5:12=212,5%

16,3:78≈20,8974359%


16)
25-100%
12-x
x=12*100%:25
x=48%

17)
450-100%
72 - x
x=72*100%:450
x=16%

18)
72zł - 100%
8zł - x
x=8*100%:72
x=11,(1)%

19)
100%:4=2%

20)
minuta:
1/60=1,(6)%

sekunda:
1/3600=0,02(7)%
12 4 12