Odpowiedzi

2010-02-27T20:44:26+01:00
Planeta nowa 3

1.41

W porównaniu z 1970rokiem w Polsce zmalała liczba osób trudniących się rolnictwem. Dwukrotnie więcej osób obecnie pracuje w sektorze usług. Zmniejszyła się liczba ludzi, pracującej w dziale przemysłu i budownictwa.

Wnioski:
Polska rozwinęła się gospodarczo. W latach 70. XX wieku liczba ludności przypadającej na sektory gospodarki była dość równomierna. Obecnie obywatele państwa polskiego zajmują się głównie usługami. Usługi są podstawą funkcjonowania gospodarki w Polsce.
4 5 4