Odpowiedzi

2010-02-27T14:22:03+01:00
Stosunek lenny to taka forma stosunku społeczno - gospodarczego w której stronami są wasal i lennik [np. lennik - monarcha, wasal - jego rycerz], przedmiotem jest ziemia a treścią z jednej strony swiadczenia wasala wobec lennika służba wojskowa, concilium, świadczenie , z drugiej zaś obowiązki lennika wobec wasala [zapewnienie bezpieczęństwa, zapewnienie mozliwości korzystania z dochodu jaki dawała ziemia]. Ziemia w tym wypadku stawała się lennem, a wasal ślubował formalnie podległość lennikowi.
Innymi słowy dzięki temu dochodziło do ustanowienia znanej w Średniowieczu "podzielonej własności". Wasal mógł gospodarować ziemia i bogacić się dzięki niej, a jego lennik otrzymywał z tego tytułu określone świadczenia. Dprowadziło to do wykształcenia stanu rycerskiego - osób na które w zamian za ziemię nałożony był obowiązek zbrojnego stawienia sie na wezwanie. Stosunek lenny to podstawa średnieowiecznej gospodarki. osoba posiadająca ziemię czerpała z niej zysk na podstawie stosunku poddańczego w jakim byli chłopi [najczęściej płacąc daniny]. To wszystko brzmi skomplikowanie, ale tak naprawdę jest logiczne.
2010-02-27T14:23:00+01:00
Stosunek lenny to nadawanie komuś określonego dobra(ziemia,pieniądze) w zamian za obowiązek wierności,służby wojskowej i pewnych świadczeń na rzecz nadającego(seniora).