1. (załącznik) Do każdego z elementów , przypisując jeden argument wyjaśnij dlaczego autorowi obrazu zależało, aby pojawiły się na nim : pierścień, papiery, żabot (- to co ma pod szyją).
2. (załącznik) Co Twoim zdaniem mógłby powiedzieć do swoich poddanych król w sportretowanej chwili? (3 zdania)
3. Czy chciałbyś w gronie swoich znajomych mieć osobę pokroju Zagłoby?
4. Przywołując źródła z których skorzystałeś , przytocz 3 sentencje łacińskie i w jednym zdaniu wyjaśnij znaczenie każdej z nich.

proszę o pomoc :) daje 100 pkt.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T14:45:39+01:00
1. Autorowi obrazu zależało,aby na obrazie pojawiły się te przedmioty, ponieważ świadczyły one o zamężności postaci i o tym, iż był osobą uczoną.

2.W sportretowanej chwili, król mógłby powiedzieć o tym, jakiż jest mądry i bogaty. Jak wiele ma rzeczy, o których inni mogliby tylko pomażyć.
Jaką potężną jest osobą.

3. Tak, chciałbym mieć wśród swoich znajomych Jana Zagłobę. Jest on osobą wierną swoim towarzyszom, dobroduszną i pomysłową. Fajnie byłoby mieć takiego przyjaciela.

4. absit!
experto credite
vox populi vox Dei

Pierwsza sentencja oznacza:"Uchowaj, Boże!", druga "Wierzcie doświadczonemu", a znaczenie trzeciej brzmi:" Głos ludu głosem Boga".