I wojna swiatowa - prosze o opis przebiegu wojny na poziomie szkoły podstawowej. prosze uwzgladnic takie wydarzenia: i jeszcze inne
1.08.1914 - Niemcy uderzaja na rosję i rozpoczynają front wschodni
28.07.1914 - Austro - Węgry zaczynaja wojne
11.11.1918. - zawieszenie broni w kąpieni
krótko to rozwinać. na jakieś 1 i 1/2 kartki A5
Nie z neta !
Dam naj:]
plissss:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T15:15:44+01:00
Wojna światowa- konflikt zbrojny obejmujący wiele państw.
Stronami jakie brały udzial w wojnie były, Państwa Centralne i Ententa.
Do Państw Centralnych, należały: Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria
Natomiast do Ententy: Rosja, Wielka Brytania, Francja, Japonia, Włochy, Stany Zjednoczone.

Włochy w chwili wybuchu konflikty, odłączyły sie oo Państw Centralnych i przyłączyły się do Ententy.
W 1917r. Stany zjednoczone wypowiedzialy wojne Niemcom do zmiany ich decyzji, przyczyniła sie tzw. nieograniczona wojna podwodna. Którą Niemcy przeprowadzili w celu odcięcia Wysp Brytyjskich od dostaw surowców z zewnątrz, przelamania blokady morskiej i zniszczenia marynarki wojennej. Niemcy niszczyły nie tylko jednostki wojenne, ale też wszystkie statki, handlowe, pasażerskie, równiez z krajów neutralnych. Olbrzymi potencjal Stanów Zjednoczonych przesądzil o nieuchronnej klęsce Niemiec i Państw Centralnych.
Japonia przystepując do Ententy chciała wziąść udział w podziale niemieckich posiadlości w rejonie Pacyfiku.

Przyczynami pośrednimi wybuchu wojny były:
-walki o wpływy w Europie,
-walki o kolonie w Afryce. Niemcy domagaly się nowego podzialu kolonii,
-pragnienie dominacji w Europie,
-konflikty narodowościowe.

Przyczyną bezpośrednią był:
Zamach na następce tronu Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda. dokonany przez spiskowców serbskich 28 czerwca 1914r. w Sarajewie

Niemcy buntowały Austryjaków do wojny z Serbią.
Miesiąc po zamachu Austro-Węgry wypowiedziały wojne Serbii
2 sierpnia Niemcy zażądały przemarszu przez neutralna Belgie. Po nieotrzymaniu zgody następnego dnia, zaatakowano Francje a 4 sierpnia przekroczyli granice Belgii. Spowodowalo to wypowiedzenie wojny Niemcom przez Anglie.
W tym czasie Austro-Węgry przystąpily do wojny z Rosja.
Wojska niemieckie na froncie ZACHODNIM posuwaly się bardzo szybko.
Niemcy po przejściu przez Belgi, chcialy jak najszybciej zdobyć Francje. Przeprowadzając wojnę BŁYSKAWICZNĄ, aby uniemozliwić innym państwom w zmobilizowaniu swych armii, a po zdobyciu Francji przerzucić swoje wojska na front wschodni przeciwko Rosji. Wojna blyskawiczna zakończyła się niepowodzeniem.
Nad rzeką Marną doszlo do bitwy która zatrzymała ofensywe wojsk niemieckich. W ten sposóbwojna RUCHOMA stała się wojna POZYCYJNĄ. Była to wojna w której miały wygrać wojska z większymi zasobami, przeprowadzając zmasowane ataki zmusic przeciwnika tdo porzucenia pozycji i odwrotu.
W lutym 1916r. wojska niemieckie chcą zając francuską twierdzę Verdun. Przerwanie lini frontu w tym miejscu miało, otworzyć drogę do Paryża.
Bitwa trwała prawie rok, zaliczana jest do najkrwawszych wojen w historii. Podczas tej bitwy Niemcy jak i Francuzi, tracili dziennie kilkadzisiąt tysięcy rannych i zabitych ludzi. Bitwę tę wygrali Francuzi.
Kolejnym większym strarciem na froncie zachodnim byla bitwa pod Sommą (wrzesień 1916r.). Wojska Ententy chcące zmniejszyć napór Niemców na Verdun, rozpoczęły dzialania w północnej Francji. Dzialania te zakończyły się klęską.

Koniec wojny 11listopada1918r.
Klęski na frontach i wewnętrzne konflikty spowodowały zawieszenie broni. Wojna zakończyła się podpisaniem kapitulacji w Campaginie.

Traktaty pokojowe kończyły wojnę.
Traktat Wersalski 28 czerwca 1919r.
Podpisany przez wszystkie strony konfliktu. Traktat ten ustalał nowe granice i odszkodowania.
-Niemcom odebrano kolonie,
-Francji przyznano Alzację i Lotaryngię,
-Polsce przyznano Wielkopolskę, Pomorze. W drodze plebiscytu: Górny Śląsk, Warmię, Mazury, Oraz utworzono wolne Miasto Gdańsk.
Z 4 mocarstw w 1914r. po I wojnie światowej zostala tylko Francja.
Niemcy- zostały rozbrojone.
Austro-Węgry- przestaly istnieć.
Rosja Bolszewicka- byla obezwladniona wojną domową.
Ziemie polskie w czasie I wojny światowej.
w 1915r. po wycofaniu wojsk rosyjskich, Królestwozostalo podzielone na dwie strefy:
Północną- niemiecką
poludniową- austryjacką
Zaborcy nie podejmowali żadnych dzialań i zobowiązań wobec Polaków. Nie pozwalano Polakom zjednoczyć się. Wyjątkiem były Legiony Polskie, u boku armii austryjackiej pod dowództwem Piłsudskiego.
6 2 6