Proszę o rozwiazanie któregoś z tych zadań z obliczeniami ;)
1. Ciało spadło swobodnie z wysokości 20 m. Jaką pędkość miało to ciało w momencie uderzenia o Ziemię?
2. Jak długo spada kamyk upuszczony z wysokości 45 m? Opór powietrza zaniedbujemy

3

Odpowiedzi

2010-02-27T14:25:14+01:00
1. h=20m
g=10m/s²

wzór na predkosc w spadku swobodnym:
v=√2gh (wszystko pod pierwiastkiem)
v=√2*10*20
v=√400
v=20m/s
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T14:29:00+01:00
Zad1
Dane:
h = 20 m
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
Prędkość w momencie uderzenia ciała o ziemię wyraża się wzorem:
V = √2gh (wszystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem)
V = √2×10 [m/s²]×20m = √400 m²/s² = 20 m/s
Zad2
Dane:
h = 45 m
h = gt²/2
2h = gt²
t² = 2h/g
t = √2h/g (po prawej stronie równania jest wszystko pod pierwiastkiem)
Czyli czas spadania
t₁= √2h/g = √2×45m/10[m/s²] = √9s² = 3 s
2010-02-27T14:34:41+01:00
1.dla V₀=0 więc h=½Vt
V=gt
V=√2gh
V=√2*10*20=√400=20
V=20m/s
zawiesił mi się net nie mogłam dokończyć-sory- robię to teraz
2.h=gt²
t²=2h/g
t=√2h/g
t=√2*45/10 [√m/m/s²]=√s²=s
t=√9
t=3 s