Odpowiedzi

2009-10-19T12:49:58+02:00
Imię i nazwisko, miejśćowość i data.

Szanowny Panie dyrektorze!
Chciałbym zwrócić się z prośbą o ponowne przyjęcie mnie do szkoły w Klerykowie. Bardzo mi na tym zależy. Naprawdę jest mi przykro z powodu
incydentu, który zaistniał na lekcji matematyki. Zostałem sprowokowany,
lecz mimo wszystko mogłem się powstrzymać i przewidzieć, jakie mogą
być skutki. Nie pozostaje mi nic innego jak obiecać, że taka sytuacja
nigdy więcej się nie powtórzy. Prośbę swą motywuję tym, że bardzo
lubię tę szkołę i chciałbym nadal kontynuować w niej naukę. Bardzo
proszę o jej pozytywne rozpatrzenie.
Z poważaniem
Andrzej Radek
3 1 3