1. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma 30 stopni. Oblicz obwód tego trójkąta, jeśli:
a.) krótsza przyprostokątna ma długość 2,
b.) dłuższa przyprostokątna ma długość 2,
c.) przeciw prostokątna ma długość 2.
2. Oblicz obwody narysowanych trójkątów.(załącznik)

1

Odpowiedzi