Zamień podane ułamki i liczby mieszana na procenty .

a ) ³/₅ ; 2³/₄ ; ⁵/₈ ; ⁷/₂₀ ; 1 ³/₂₅ ; ³/₂
b ) ¹/₃ ; ⁵/₆ ; 1¹/₃ ; ³/₁₁ ; 1 ¹/₉

w podpunkcie b) najpierw znajdź rozwinięcia dziesiętne ułamków wyniki podać z dokładnością do setnych części procenta.

1

Odpowiedzi

2009-10-18T17:29:27+02:00
3/5= 60%
2 3/4= 275%
5/8= 62,8%
4/20= 35%
1 3/25 = 112%
3/2= 150%
1/3= 0,(3)....=33,33%
5/6=0,8(3)...=83,33%
1 1/3= 1,(3)...=133,33%
3/11=0,(27)=27,27%