1.W 200cm sześciennych r-ru znajduje się 50g MgCl2. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.
2.Oblicz ile gramów 10% r-ru KOH potrzeba do zobojętnienia 250g 5% r-ru H2SO4.
3. Oblicz ile gramów chlorku potasu potrzeba do sporządzenia 200g r-ru o temp. 40*C, skoro jej rozpuszczalność wynosi 40g/100g H2O.
4.Oblicz stężenie molowe r-ru otrzymanego po rozpuszczeniu 23mg Na2S w 500g r-ru o gęstości 1,09g/cm sześcienny.

Z chemii jestem cienka więc będę wdzięczna za każde choćby pojedyncze rozwiązane zadanie. Osoba która zrobi największą ich ilość dostanie pkt. :) Chciałabym dać ich więcej ale nst na chwilę aktualną tylko tyle mi ich zostało a te zadania są bardzo pilne. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T15:12:11+01:00
MgCl2=95/mol
1mol------95g
xmol------50g
x=0.53mol
Cn=n/v=2.65mol/dm3
zad2
5g-----100g
xg-----250g
x=12.5g tyle masz H2SO4
2KOH + H2SO4----> K2So4+ 2H2O
KOH=56g/mol
2*56g-------98g
xg--------12.5g
x=14.28
10g-----100g roztworu
14.28g---xg
x=142.8g tyle potrzbujesz roztworu KOH
zad3
skoro 40g----140g
to xg---------200g
x=57.14g
zad4
Na2s=78g/mol
1cm3-----1.09g
xcm3-----500g
x=458.71cm3
78g--------1mol
0.023g----xmol
x=0.000295mol
Cn=n/v =6.43*10do-7