BARDZO PILNE
Zadania z biologi prosze o rozwiązanie. Nie przyjmuje 1 rozwiązania muszą by wszystkie.....

zad.1 Napisz łańcuch pokarmowy składający się z 4 poziomów troficznych w lesie.

zad. 2 Napisz łańcuch pokarnowy detrytusowy składający się z 4 poziomów troficznych.

zad. 3 O jakie zasoby środowiska przyrodniczego mogą ze sobą konkurowac ( podaj jeden przykład)


a) mysz polna i mysz leśna na polu ................................
b) koniczyna i rumianek na łące ...................................
c) sikora bogatka i sikora modra w lesie .................................
d) dąb i sosna w lesie ...................................

1

Odpowiedzi

2010-02-27T19:42:43+01:00
1.sosna-kornik-dzięcioł-kuna leśna
2.obumarłe liście roślin wodnych - nicienie - larwy owadów - traszka
3.konkuruja: o miejsce dobytowania, pozywnie.