Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T17:59:50+01:00
Wynagrodzenie brutto = 1 276 zł

1. Składka ubezpieczenia społecznego:
a) emerytalna (9,76%)
=> 1276*9,76%= 124,54
b) rentowa (1,5%)
=>1276*1,5%=19,14
c) chorobowa (2,45%)
=>1276*2,54%=32,41
razem ZUS = 124,54+19,14+32,14=175,82

2. Składka ubezpieczenia zdrowotnego (brutto-ZUS)
a) pobrana (9%)
=> (1276-175,82)*9%= 99,02
b) odliczona (7,75%)
=> (1276-175,82)*7,75%=85,26

3. Podatek dochodowy
(brutto-ZUS-KUP)*18%-ulga podatkowa
(1276-175,82-111,25)*18%-46,33=131,68
- należna zaliczka na podatek
(podatek - składka zdrowotna 7,75%)
131,68-85,26=46,42

4. Potrącenia dobrowolne.

5. Wynagrodzenie netto.
(brutto-ZUS-składka zdrowotna 9% - należna zaliczka na podatek- potrącenia dobrowolne)
1276-175,82-99,02-46,42-0= 954,74 zł

Pracownik otrzyma 954,74 zł netto.

Mam nadzieję, że o to chodziło :)