Temat:Miłość do Ojczyzny ukazana w wierszu Juliusza Słowackiego pt "Testament Mój"
...
zad.dom.
1.Jakich informacji o Słowackim dostarcza nam tresc wiersza.
2.Co i dla kogo zapisał Słowacki w swoim testamencie.
3.Do kogo kierowane sa słowa w wierszu (adresat liryczny)

1

Odpowiedzi

2010-02-27T16:04:28+01:00
Tematem utworu jest szereg przemyśleń podmiotu lirycznego i wskazań,które pragnie pozostawić Polakom po śmierci.Podmiot mówi o sobie w czasie przeszłym,co jest aluzją do sytuacji politycznej Polski oraz faktów z życia osobistego poety(wyjazd z kraju 1830r.,miłość do matki,tułactwo na emigracji).Wiersz składa się z 10 zwrotek,w których odnajdujemy motywy:
-własnego życia(1,2,8,9)
-własnej twórczości(4,8,9)
-pogrzebu(5,6)
-przesłania do potomnych(7,10)
Tytuł sugeruje,że jest to ostatnia wola poety,jego ideowy testament.Utwór ukazuje perspektywę odzyskania wolności,uczy obowiązku wobec ojczyzny