Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T15:12:23+01:00
DRODZY UCZNIOWIE!!!
Chcemy was zachęcić do chodzenia kina i teatru.Kino jest to miejsce ,gdzie ogląda się filmy z dużego ekranu.Jest to naprawdę coś fantastycznego.Natomiast w teatrze udział biorą nażywo ,aktorzy.Mają na sobie różńe kostiumy.Oba widowiska śa watre obejrzenia i dlatego chcemy Was do tego zachęcić.

ALBO TO
Drodzy czytelnicy!
Pewnie wszyscy zauważyliśmy, że większość nas ( młodzieży ) bardziej interesuje wyjście do kina niż do teatru. Otóż również sądzimy, że kino jest o wiele lepszym miejscem niż jakikolwiek teatr, oraz, że film w kinie będzie o wiele bardziej ciekawszy niż jakikolwiek spektakl w teatrze. Otóż mylimy się. Oczywiście każdy ma prawo sądzić, że kino jest fajniejsze, jednak w teatrze to co oglądamy jest na żywo. W kinie film oglądamy gdzie niektóre sceny były kręcone po kilka razy ze względu na np. wpadki aktorów. W teatrze wszystko dzieje się na żywo i aktorzy którzy tam grają wiedzą, że występują przed publicznością i to ich automatycznie mobilizuje, aby opanować perfekcję w swojej roli. Właśnie to jest ekscytujące. Poza tym niektóre słynne sztuki nie zobaczymy w kinie, tylko właśnie w teatrze. Mam nadzieję drodzy czytelnicy, że na resztę pytań dlaczego teatr można dorównać do kina, albo i wyżej poprzez właśnie ten tekst odpowiecie sobie sami. Pozdrawiamy

PRZYKŁADY:

Jakie wartości kultury polskiej wszczepić młodemu pokoleniu?
Spośród wartości istotnych dla nas Polaków tj.
· rodziny, rodzinności, domu
· poczucia wspólnoty
· umiłowania dziecka i bardzo ważnej roli kobiety
· religijności
· romantyzmu, uczuciowości
· wewnętrznej wolności, osobistej godności i honoru
· gościnności, towarzyskości, hojności
· gotowości do poświęceń i ofiary, poczucia służby
· umiłowania wolności i patriotyzmu
· optymizmu
· otwartości na inne kultury, tolerancji
· krytycyzmu wobec władzy
za najistotniejsze w edukacji młodego człowieka w dobie jednoczącej się Europy uznać należy:
· religijność
· rodzinę, rodzinność, dom
· gościnność, towarzyskość, hojność
oraz gotowość do poświęceń i ofiary, poczucie służby.
Program wychowania, edukacja młodego człowieka ma uwrażliwiać i wprowadzać takie wartości, bez których człowiek zatraca swoją tożsamość i godność.
Szkolna nauka religii jest nośnikiem podstawowych wartości w procesie wychowania. Wnosi do wychowania wartości moralne, a to jest niezwykle ważne i potrzebne. Z kolei formowanie postaw etycznych na gruncie wiary należy do fundamentalnych jej zadań. Wiara religijna jest źródłem, daje podstawy i inspiruje, aby podstawowe wybory życia ludzkiego dokonywały się w jej świetle.
W przekazie wartości religijnych nie można pominąć problemu samowychowania, który nierozerwalnie łączy się z prawdziwą wolnością ludzką. Bowiem wolność zawiera w sobie kryterium prawdy. Bez tego nie jest prawdziwą wolnością. Gdyż być prawdziwie wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia, być odpowiedzialnym przed sobą i Bogiem.
Z religijnością, poczuciem więzi z Bogiem, z wiarą w lepsze, nowe jutro, z życiem w zgodzie z Bogiem, drugim człowiekiem i sobą samym wiąże się nierozerwalnie znaczenie, istota kolejnej z wartości tj. rodzina, rodzinność, dom.
Współczesny człowiek, żyjąc w ciągłej pogoni za czymś, uczestnicząc w „wyścigu szczurów” gubi, zapomina coraz częściej o tym co jest, co powinno być dla niego najważniejsze – rodzinę.

więcej mi sie już nie chce licze na naj
7 3 7