Zadanie 1
Tramwaj przejeżdża odcinek między przystankami 1 km w ciągu 5 minut poruszając się ruchem jednostajnie przyśpieszonym. Oblicz przyśpieszenie tramwaju.

zadanie 2
Rzucona piłka spada z przyśpieszeniem 13 m/s² w czasie 3s. Oblicz prędkość tuż przed uderzeniem w Ziemię.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T15:21:44+01:00
1km=1000m
5min-300s
s=at2/2
2s/t2=a
2*10002/300s2=a
2000m/900000s2=a
2/900m/s2=a

v=at
v=13m/s2*3s
V=39m/s
2010-02-27T15:21:46+01:00
1.
dane
s=1000m
t=5min-300s

s=at2
a=s/2t
a=1,6m/s2
2.
t=3s
a-13m/s2
a=v/t
V=a*t
V=13m/s2*3s
V=39m/s
2010-02-27T15:43:29+01:00

zad 2
dane: oblicz: wzór:
a=13m/s v=? v=a*t
t=3s

rozw:
v=13*3=39
[v]=m/s²*s=m/s

odp: prędkość będzie wynosiła wtedy 39m/s