Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T15:36:53+01:00
Przodkami Słowian byli Prasłowianie.Nie wiemy dokładnie gdzie znajdowały się ich pierwsze siedziby.Być może przybyli do europy w okresie wędrówek ludów /V-VI w naszej ery /,lub zamieszkiwali ziemie położone na północ od Karpat.Słowianie ,którzy byli naszymi przodkami należeli do grupy ludów indoeuropejskich.W okresie wędrówek ludów zaczęli się przemieszczać i zajmować nowe tereny.Wtedy też nastąpił podział Słowian na 3 grupy językowe-Słowian zachodnich,wschodnich i południowych.
podstawą organizacji Słowian były rody.Ich członkowie wywodzili się od jednego przodka.Na czele rodu stał starosta.Rody mieszkające blisko siebie tworzyły plemiona.Gdy było zagrożenie wojnami wybierano naczelników,którzy tworzyli drużyny zbrojne.Z czasem naczelnicy przejęli władzę na stałe i nazywano ich książętami.Wszystkie decyzje dotyczące plemienia podejmowano na zebraniach starszyzny czyli wiecach.
1 5 1